Przykładowy wykaz zrealizowanych prac

 •  prace ziemne przy rozbudowie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu dla firmy POLBAU S.A.,
 •  prace ziemne i drogowe przy budowie hali produkcyjnej ZOTT Polska w Opolu dla firmy HEBERGER Polska,
 •  prace rozbiórkowe w Opolu dla Cementowni ODRA S.A.,
 •  prace rozbiórkowe budynków i budowli przy ul. Kępskiej 2A dla firmy EFFECTOR II S.A.
 •  zagospodarowanie odpadów przy budowie Centrum Handlowego KAROLINKA w Opolu dla firmy WAKOZ,
 •  wykopy, prace ziemne-niwelacyjne i rozbiórkowe przy przebudowie stacji kolejowej w Dąbrowie Niemodlińskiej dla Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. w Krakowie,
 • zagospodarowanie odpadów z rozbiórki obiektu COPERNIKUS w Opolu dla firmy TRANS-ZIEM,
 •  prace ziemne przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w ramach programu „ODRA 2006”dla firmy HYDROBUDOWA-7,
 • prace ziemne przy budowie biurowca Urzędu Skarbowego w Opolu dla firmy BUDOSTAL-2,
 •  prace ziemne związane z budową MOP przy autostradzie A4 dla firmy NCC,
 •  rozbiórka budynku plomby przy ul. Ozimskiej w Opolu wraz z robotami ziemnymi i umocnieniem skarpy dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego BEZET,
 •  roboty ziemne, wykonanie wałów zabezpieczających i izolacji technicznych oraz rekultywacja terenu przy budowie Elektrowni Wodnej w Januszkowicach dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego BEZET,
 •  wyburzenie starego kina w Strzelcach Opolskich i wykonanie wykopu dla firmy MADDALENA,
 •  prace związane z rekultywacją terenów zdegradowanych w Opolu dla Urzędu Miasta Opole,
 •  prace ziemne przy budowie stacji benzynowej w Krapkowicach dla firmy HEBERGERPolska,
 •  prace ziemne i niwelacyjne o powierzchni 47000 m 2 przy budowie zespołu boisk sportowychORLIK w Opolu przy ul. Północnej dla firmy HEBERGER Polska,
 •  roboty wyburzeniowe oraz wykop pod budynek Banku BPH przy pl. Wolności w Opolu,
 •  wyburzenie dużego pawilonu handlowego PSS „Społem” – Plus 600 na osiedlu Malinka w Opolu dla firmy Zakład Usług Budowlanych DUDZIK,
 •  prace ziemne i rozbiórki budynków na terenie NORGIPS dla firmy BISEK Asfalt,
 •  wykopy przy przebudowie dworca kolejowego w Katowicach dla firmy TRANS-ZIEM,
 •  prace rozbiórkowe obiektu usługowego przy ul. Sosnkowskiego w Opolu dla firmy REKONSBUD,
 •  budowa wałów nastawnych na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu
  przy ul. Podmiejskiej dla firmy Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
 •  kompleksowe prace ziemne w zakresie wymiany gruntu oraz podbudowę pod posadzkę na powierzchni 27800 m 2 dla firmy Zakład Usług Budowlanych DUDZIK,
 •  prace rozbiórkowe z niwelacją terenu inwestycyjnego dla firmy SELT,
 •  budowa posadzki w hali produkcyjnej firmy SELT przy ul. Wschodniej w Opolu o powierzchni 20000 m 2 wraz z budową parkingów zewnętrznych,
 •  prace ziemne przy budowie hali produkcyjnej firmy KAMEX przy ul. Wschodniej w Opolu o powierzchni 5000 m2 wraz z budową parkingów zewnętrznych,
 •  budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów balastowych REMONDIS Opole
  na terenie miejskiego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Podmiejskiej w Opolu,
  w konsorcjum firm Zakład Usług Budowlanych DUDZIK,, PPW HAWI, EGGERSMANN,
 •  prace ziemne i budowlane przy rozbudowie Elektrowni Opole dla firmy POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
 •  Prace rozbiórkowe zbiornika żelbetowego na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu dla firmy WTE Wasser Technik Sp. z o.o.
 •  prace ziemne wraz głębokimi wykopami przy budowie Centrum Usług Publicznych w Opolu dla firmy PAWLIK,
 • prace ziemne wraz głębokimi wykopami oraz budowa fundamentów prefabrykowanych pod słupy trakcji tramwajowej we Wrocławiu dla firmy 1 VOLT,
 •  prace drogowe i odwodnienie przy rozbudowie stacji energetycznej 400/110kV w Dobrzeniu dla firmy P.B.E „ELBUD” Katowice Sp. z o.o.