Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
” HAWI” Andrzej Hawryluk

NIP: 754-033-38-55

PL 45-119 OPOLE
ul. Magazynowa 1

Tel.: +48 77 453 66 43
Tel./Fax: +48 77 453 66 44
Telkom: 0697 977 936

e-mail: hawiopole@wp.pl

Lokalizacja na mapie