Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących usług i robót budowlanych:

- wykopy,
- wykonywanie podbudów pod drogi lub elementy budowlane,
- rozbiórki,
- rekultywacje terenów
- gospodarka odpadami (przejęcie gruzu betonowego lub ceglanego).
- roboty żelbetowe
- roboty drogowe - asfaltowe
- brukowanie dróg, placów i chodników
- posadzki oraz nawierzchnie betonowe


Posiadamy własna bazę magazynową oraz następujący sprzęt budowlany:

Koparki kołowe podsiębierne:
- CAT M318 poj. łyżki 1,0m3 z wymiennymi nożycami tnąco-kruszącymi
- CAT M320 gąsienicowa poj. łyżki 1,5m3
- O & K MH CITY poj. łyżki 0,9m3
- O & K RH 46 z młotem wyburzeniowym

Ładowarki :
- Ładowarki Ł-201 poj. łyżki 1,8m3
- Ładowarka Hannomag poj. łyżki 3,5m3dm3
- Ładowarka Komatsu poj. łyżki 5m3

Samochody samowyładowcze:
- Samochód TATRA 815
- Samochody MERCEDES 4 osiowe
- Samochód IVECO 4 osiowe
- Samochód VOLVO z naczepą

Kruszarka do kamienia i betonu.

Kruszywa:
- pospółka
- piasek płukany
- tłuczeń bazaltowy
- tłuczeń betonowy
- tłuczeń ceglany
- kruszywo rzeczne

Certyfikat ISO - plik do pobrania (format *.jpg)

Posiadamy uprawnienia w zakresie transportu i gospodarki odpadami.
Zapraszamy do  współpracy.